Christen Pedersen , 18191889 (aged 69 years)

Name
Christen /Pedersen/
Birth

Følgende beskrivelse af Rønbjerg Sogn er fra Trap Danmark </wiki/index.php/Trap_Danmark> 3 udgave.
Rønbjærg Sogn, det mindste i Herredet og Anneks til Estvad, omgives af dette og Ejsing Sogne samt Viborg Amt (Hindborg og Rødding Hrdr.). Kirken, mod Ø., ligger 3 1/2 Mil N. Ø. for Holstebro og 1 Mil S. V. for Skive. De med Undtagelse af enkelte Bakker jævne Jorder ere overvejende sandede; mod V. ligge store Hedestrækninger og Moser. En Del af Flyndersø (se S. 535) hører til Sognet; i Nordvesthjørnet ligger Skjørsø, se IV S. 638 (Mejlsø og Stavnsø ere nu udtørrede). Gennem Sognet gaar Langaa-Viborg-Struer Banen.
Fladeindholdet 1896: 2929 Td. Ld., hvoraf 665 besaaede (deraf med Rug 143, Byg 91, Havre 278, Boghvede 12, Spergel 8, Blands. til Modenh. 23, Kartofler 77, andre Rodfr. 32), Afgræsn. 590, Høslæt, Brak, Eng m. m. 340, Have 10, Moser 163, Kær og Fælleder 300, Heder m. v. 806, Veje og Byggegr. 45, Vandareal m. m. 7 Td. Kreaturhold 1898: 81 Heste, 335 Stkr. Hornkvæg (deraf 146 Køer), 581 Faar, 113 Svin og 12 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 69 Td.; 16 Selvejergde. med 62, 30 Huse med 7 Td. Hrtk. og 25 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 416 (1801: 132, 1840: 176, 1860: 280, 1890: 349), boede i 84 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 12 levede af immat. Virksomhed, 281 af Jordbr., 8 af Industri, 16 af forsk. Daglejervirks., 5 af deres Midler, og 27 vare under Fattigv.
I Sognet: Rønbjærg Kirke (1186: Rynebjergh, 1340: Rynbjærgh), paa en Bakke, Skole og Byen Rønbjærg med Missionshus (opf. 1897), Jærnbanestation med Telegrafst. Gaarden Nørkjær har 21 Td. H., 370 Td. Ld., hvoraf 30 Eng, 70 Kær, Resten Ager; en Mølle og 2 Huse. Lille-Nørkjær, Gd.; Vester-Lidegde.; Vejlgde.; Primdal, Gd.; Musgd.; Sønderby, Gde.
Rønbjærg S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.� 163. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.
Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med Bjælkelofter, ere fra sen gotisk Tid af Munkesten (vistnok i Stedet for en ældre, da R. Kirke nævnes 1340). Norddøren er bevaret. Taarnet, hvis hvælv. Underrum har Spidsbue ind til Skibet, er maaske samtidigt med dette, opf. af Munkesten (ombygget 1779). Vaabenhuset er nyere. Altertavle i Rokokostil med et nyt Maleri (den korsfæstede) fra 1862 af C. Toft. Romansk, bægerformet Granitdøbefont med Bladornamenter. Prædikestol i Barokstil.
Nørkjær har været Ladegaard til Estvadgaard. � Primdal har været en lille Hovedgaard, som 1572 og 1584 ejedes af Otte Ludvigsen Gyldenstierne, Sønnesøn af Oluf Pedersen G. til Estvadgd.; 1651 var den en Bondegaard.
Kong Niels sejrede i Krigen mod Erik Emune 1132 i et Slag ved �Rynebyerg�, hvilket antages at være her (ikke i Skaane).
Der er fredlyst 7 Gravhøje, deribl. ved Nørkjær en 100 F. lang Langhøj og ved Rønbjærg den anselige Fladdalshøj.

fancy-imagebar
Andreas Andersen Klausen (1891–1979) Inger Marie Madsen (1902–1983) Anna Nørgaard Hansen (1914–2002) Kjeld Leo Hemmingsen + Herdis Egebjerg Larsen Carl Christensen + Josefine Johanne Nielsen Laust Sørensen + Karen Laugesen Ingeborg Jensen (1919–2008) Kristen Kristensen Sneftrup (1852–1924) Niels Nielsen (1884–1962) Ane Sørensen (1855–1926) Harald Peter Jensen (1910–1991) Obel Lykke Christensen + Bodil Bang-Nielsen Ejnar Pedersen + Helga Kusk Pedersen Lauge Nørgaard Laugesen (1898–1942) Else Margit Weger (1924–1990) Else Marie Nørgaard Laugesen (1923–2019) Hans Laugesen (1860–1943) Peder Storgaard Kristiansen (1914–) Aksel Andersen Klausen (1912–1949) Kristian Nørgaard Laugesen (1892–1963) Jens Laugesen (1854–1914) Peder Kristian Vester Nielsen (1905–1961) Martin Abel Skovsted (1949–2014) Karen Ferdinandine Henriette Christiansen (1893–) Ellen Sørine Kristensen (1884–1938) Jens Peter Rasmus Kristensen (1887–) Karsten Adler Sørensen (1967–2006) Larsine Storgaard Laugesen (1900–2002) Inger Katrine Kristensen (1891–1975) Dan Johan Sørensen (1950–2017) Karl Josef Christensen (1923–1989) Lloyd Junior Sørensen (1927–2010) Karl Nielsen (1919–1995) Svend Eskegaard Kristensen (1915–1990) Anne Pedersen (1910–1986) Carl Christensen (1853–1922) Henry Petersen (1867–1937) Cathrine Nørgaard Laugesen (1887–1973) Henry Bach Kristensen (1945–2020) Rigmor Madsen (1919–2007) Alfred Vogt + Edith Rigmor Finderup Harald Almholt + Elly Karen Holme Inga Damgaard Laugesen (1947–2011) Peter Beyer Clausen (1864–1931) Aksel Andersen Klausen (1912–1949) Helle Villadsen (1962–2017) Abelone Cathrine Pedersen (1853–1893) Dagmar Othilie Thomasen Finderup (1897–) Laura Sheherazade Blake (1864–1936) Karla Andrea Pedersen (1891–1956) Ane Thomasen Finderup (1889–) Ib Sleimann (1933–2018)