Niels Jensen Aabye , 18331900 (aged 66 years)

Erindringsmedalje 1864
Name
Niels Jensen /Aabye/
Note

Tjenestegjorde ved 17.Reg. 5.Comp. som Menig nr.37. Tilfangetagen d. 18. April 1864 ved Dybbøl. i fangelejr i fæstningen i Posen. Tildelt erindringsmedalje i 1877 for deltagelse i krigen 1864.

Om Medaljer. Der skulle oprindelig være lavet en medalje for deltagelse i krigene, men inden det blev endelig besluttet, var der gået for lang tid, og i stedet blev det så til erindringsmedaljer. Krigsveteranerne skulle selv i 1876 ansøge om at få medaljen. Man regnede med, at der var ca. 46.000, der var berettiget til at få 1848-50 medaljen, mens der var ca. 58.000 berettigede til 1864 medaljen. Til at modtage begge medaljer var der ca. 2.900 personer. Medaljerne blev uddelt i 1876 - 77i små hvide papæsker uden navn.

Sådan blev beslutningen om erindringsmedaljerne offentliggjort: Der tilvejebringes en Erindringsmedaille for dem, som enten i Hærens eller Flaadens Tjeneste have deltaget i Kampene for Fædrelandet 1848-50 og 1864. Medaillen tildeles Enhver, som i et af Aarene 1848, 1849 og 1850 eller 1864 har staaet ved en Afdeling (Institution) medens denne var paa Krigsfod (Feltfod), eller som har været udkommanderet med et i Anledning af Krigen udrustet Skib, dog for saa vidt den Paagældende ikke har udstaaet Straffearbejde eller ved Dom er funden skyldig i et i den offentlige Mening vanærende Forhold. Der præges tre forskellige Medailler, en for dem, der har deltaget i Krigen 1848-50, en for dem, der har deltaget i Krigen 1864 og endelig en for dem, der har deltaget i begge Krigene.

Hædersgaven. Lov om en livsvarig aarlig Hædersgave til Deltagerne i Kampen for Fædrelandet i Aaret 1864. Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,Gøre Vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende Lov: § 1. Mænd, som i Aaret 1864 har staaet ved en til den danske Hær hørende Afdeling ( Institution ), medens denne var paa Krigsfod, eller har gjort Tjeneste om Bord i et til Krigen udrustet Skib, modtager af Staten en livsvarig Aarlig Hædersgave af 100 Kr. der udbetales forud første Gang fra 15. Februar 1914, derefter fra hvert Aars 15. januar. § 2. Hædersgaven begrunder ikke Nedsættelse af Alderdomsunderstøttelse eller Fattighjælp. § 3. Finansministeriet træffer de nødvendige Bestemmelser til Gennemførelse af denne Lov og bemyndiges til at afholde den dermed forbundne Udgift. Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 27de Oktober 1913.

Under vor kongelige haand og Segl

Christian R. Edvard Brandes.

fancy-imagebar
Jens Pedersen + Dorthe Sørensen Kristen Aaberg (1905–2002) Karsten Adler Sørensen (1967–2006) Laura Sheherazade Blake (1864–1936) Søren Møller Pedersen (1964–2003) Emily Mae Lasko (1935–2003) Tage Henry Thomsen Nielsen (1926–2009) Helena Fehr (1921–2015) Karl Nielsen (1919–1995) Steffen Hemmingsen (1949–2015) Aksel Nielsen + Esther Kristensen Erik Hytting (1934–2019) Gerda Nørgaard Sørensen (1928–2014) Peder Christensen + Pethrine Jakobsen Jacob Isaac Fehr (1913–2008) Andreas Andersen Klausen (1891–1979) Laurentinus Sørensen (1859–) Jens Krisensen Bro + Johanne Jensen Jacob Jacobsen + Ingeborg Sognstrup Kristensen Ib Sleimann (1933–2018) Else Marie Nørgaard Laugesen (1923–2019) Jean Joachim Dupasquier (1866–1937) Margrethe Nielsen (1924–2014) Jakob Kristian Nielsen (1915–1993) Thomas Christensen + Maren Rasmussen Kristian Pedersen Graagaard + Olga … Rebecca Robertson (1779–1826) Kirsten Nørgaard Laugesen (1888–1918) Niels Pedersen (1859–1938) Andreas Andersen Klausen (1891–1979) Niels Kristian Povlsen Nielsen (1879–1960) Søren Nielsen Søndergaard (1879–) Ane Thomasen Finderup (1889–) Poul Kristian Nielsen (1911–1994) Lucy Caroline Person (1841–1918) Germaine Mary (1919–2012) Niels Ketelsen (1928–2017) Jens Søndergaard (1920–2005) Helena Fehr (1921–2015) Alice Mary Devos (1920–2013) Frida Andrea Faurholt Mikkelsen (1928–2013) Kirsten Nielsen (1909–1995) Sidsel Andersen Klausen (1922–2013) Niels Jensen Aabye (1833–1900) Sidsel Andersen Klausen (1922–2013) Peder Storgaard Laugesen + Gerda Mølgaard Olesen Niels Ove Andersen Klausen (1923–2017) Niels Pedersen + Sidsel Christensen Stephen George + Mary Simpers Bertha Katrine Jensen (1920–2019) Niels Kristian Povlsen Nielsen (1879–1960) Anders Krog Christiansen Gade (1876–1954) Lars Jensen + Karen Jakobsen Mette Cecilie Pedersen (1887–1928) Andreas Hansen (1879–1960) Kristine Skov (1919–2004) Laurits Hald Almholt (1913–1933) Laurids Sørensen (1892–) Elma Katrine Asmussen (1895–1975) Mads Nielsen + Else Jensdatter Ejner Christensen (1917–1985) Aganetha Fehr (1925–2021) Conrad Guldberg Christensen + Ane Jensen Aksel Pedersen (1909–1932) Else Marie Christensen (1863–1936) Sheherezade Price (1805–1853) Claus Michelsen Clausen (1830–1885) Niels Peder Christensen (1883–1970) Seraphine Charriere (1863–1901) Inger Marie Kirstine Pedersen (1883–1971) Mads Andersen Jensen + Ane Margrethe Nielsen Hans Joseph Knudsen (1933–2018) Ulrich Laurentinus Sørensen (1931–1988) Svenning Laugesen (1872–1951) Mette Andersen (1910–1984) Maria Fehr (1876–) Anna Pouline Larsen (1894–1989) Anders Kristian Jensen + Laura Kirstine Jørgensen Sønnick Hendrichsen Clausen (1796–1882) Niels Pedersen (1863–1941) Peder Kristian Søndergaard (1919–1959) Laurids Sørensen (1892–) Karl Josef Christensen (1923–1989) Laura Miller Bobbitt (1888–1954) Peder Storgaard Kristiansen (1914–) Hedvig Kortbek Jensen (1919–2007) Jacob Isaac Fehr (1913–2008) Orla Sørensen (1919–1968) Michael Anton Briltz (1931–2019) Mary Margrethe Jensine Jensen (1927–2003) Eli Nørgaard Hansen (1912–2006) Laust Kristensen Sørensen Søndergaard + Mette Katrine Nielsen Henning Vester Nielsen (1933–1986) Maria Lusia Beltrán Colas (1945–2018) John Nyholm Kristensen (1947–2001) Lauge Nørgaard Laugesen + Ellen Kirstine Jørgensen