Niels Jensen Aabye , 18331900 (aged 66 years)

Erindringsmedalje 1864
Name
Niels Jensen /Aabye/
Note

Tjenestegjorde ved 17.Reg. 5.Comp. som Menig nr.37. Tilfangetagen d. 18. April 1864 ved Dybbøl.
i fangelejr i fæstningen i Posen.
Tildelt erindringsmedalje i 1877 for deltagelse i krigen 1864.

Om Medaljer.
Der skulle oprindelig være lavet en medalje for deltagelse i krigene, men inden det blev endelig besluttet, var der gået for lang tid, og i stedet blev det så til erindringsmedaljer. Krigsveteranerne skulle selv i 1876 ansøge om at få medaljen. Man regnede med, at der var ca. 46.000, der var berettiget til at få 1848-50 medaljen, mens der var ca. 58.000 berettigede til 1864 medaljen. Til at modtage begge medaljer var der ca. 2.900 personer.
Medaljerne blev uddelt i 1876 - 77i små hvide papæsker uden navn.

Sådan blev beslutningen om erindringsmedaljerne offentliggjort:
Der tilvejebringes en Erindringsmedaille for dem, som enten i Hærens eller Flaadens Tjeneste have deltaget i Kampene for Fædrelandet 1848-50 og 1864. Medaillen tildeles Enhver, som i et af Aarene 1848, 1849 og 1850 eller 1864 har staaet ved en Afdeling (Institution) medens denne var paa Krigsfod (Feltfod), eller som har været udkommanderet med et i Anledning af Krigen udrustet Skib, dog for saa vidt den Paagældende ikke har udstaaet Straffearbejde eller ved Dom er funden skyldig i et i den offentlige Mening vanærende Forhold. Der præges tre forskellige Medailler, en for dem, der har deltaget i Krigen 1848-50, en for dem, der har deltaget i Krigen 1864 og endelig en for dem, der har deltaget i begge Krigene.

Hædersgaven.
Lov
om
en livsvarig aarlig Hædersgave til Deltagerne i Kampen for Fædrelandet i Aaret 1864.
Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,Gøre Vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende Lov:
§ 1.
Mænd, som i Aaret 1864 har staaet ved en til den danske Hær hørende Afdeling ( Institution ), medens denne var paa Krigsfod, eller har gjort Tjeneste om Bord i et til Krigen udrustet Skib, modtager af Staten en livsvarig Aarlig Hædersgave af 100 Kr. der udbetales forud første Gang fra 15. Februar 1914, derefter fra hvert Aars 15. januar.
§ 2.
Hædersgaven begrunder ikke Nedsættelse af Alderdomsunderstøttelse eller Fattighjælp.
§ 3.
Finansministeriet træffer de nødvendige Bestemmelser til Gennemførelse af denne Lov og bemyndiges til at afholde den dermed forbundne Udgift.
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 27de Oktober 1913.

Under vor kongelige haand og Segl

Christian R.
Edvard Brandes.

Media object
Erindringsmedalje 1864
Erindringsmedalje 1864
fancy-imagebar
Ulrich Laurentinus Sørensen (1931–1988) Niels-Erik Bjerre (1959–2014) Niels Peder Christensen + Ane Marie Kristensen Niels Jensen Aabye (1833–1900) Helena Neufeld (1917–1994) Kristen Ludvig Jensen (1898–1977) Morten Ingvard Jensen Aggerholm (1890–1932) Daniel Meredith Reese (1805–1875) Larsine Storgaard Laugesen (1900–2002) Abelone Cathrine Pedersen (1853–1893) Jens Dalgaard Andersen + Marie Magdalene Jensen Nyborg Peder Christian Laugesen (1886–1965) Lauge Nørgaard Laugesen + Ellen Kirstine Jørgensen Christen Pedersen (1819–1889) Johanne Jensen (1919–1997) Kaj Poulsen (1951–1976) Jakob Jensen + Laura Astrid Runge Bertha Katrine Jensen (1920–2019) Henry Frederik Kock (1904–1941) Svend Aage Andersen Skovsted (1932–2010) Henry Christian Petersen (1867–1932) Bent Damgaard Laugesen (1937–1999) Haakon Abel Didriksen (1953–2005) Bennett Taylor Blake (1800–1882) Jens Krisensen Bro + Johanne Jensen Mary Elizabeth Suiter (1932–1999) Karen Marie Andersen Klausen (1919–2008) Magnus Thomasen Finderup (1892–1966) Sigvald Johannes Gosvig (1920–1956) Aksel Pedersen (1909–1932) Daniel Meredith Reese (1805–1875) Kresten Kristensen (1884–1963) Laurits Hald Almholt (1913–1933) Inger Marie Kirstine Pedersen (1883–1971) Christian Christensen (1831–1908) Karla Christensen (1941–2007) Charles Andersen Klausen (1916–2012) Dan Johan Sørensen (1950–2017) Karl Josef Christensen (1923–1989) Andreas Hansen (1879–1960) Else Marie Christensen (1863–1936) Aksel Damgaard Laugesen + Mette Katrine Margrete Petersen Emma Christine Nielsen (1868–) Esta Lilly Nyholm Kristensen (1908–2008) Joan Poulsen (1946–1957) Otto Christensen + Mariane Christiansdatter Gade